23 december 2021

DNJI conventie 2022

 • DNJI conventie 2022
  29 januari 2022
  14:00 - 17:00

De DNJI conventie is de jaarlijkse vergadering waarbij leden en ook gasten met elkaar spreken over het plaatselijke en landelijke jeugdwerk binnen de Kerk van de Nazarener. Dit doen we door middel van verschillende onderdelen:

 • In eerste instantie is de conventie een plek waarbij de DNJI raad verslag doet en verantwoording aflegt van haar werk van het afgelopen jaar. De conventie kan vragen stellen, opmerkingen plaatsen, stemmen en moties en resoluties indienen.
 • De vergadering is ook een plek van viering. Viering van het zijn van christenen onder elkaar en op de DNJI conventie specifiek een viering van het hebben van een hart voor God en het hebben van een hart voor jongeren. Deze viering geven we vorm door naast het behandelen van de verslagen van de DNJI raad, ook de lokale NJI’s verslag te laten doen over wat ze hebben mogen doen en meemaken in het afgelopen jaar.
 • Daarnaast is de DNJI conventie een belangrijk moment waarop de nieuwe DNJI raad voor het komende jaar gekozen wordt. Alle stemgerechtigden (afgevaardigden van de lokale NJI’s) op de DNJI conventie zullen hierover stemmen door middel van het invullen van een stemformulier.
 • Ten slotte is het aan de conventie om zich te buigen over de voorliggende moties en resoluties. Het verschil hiertussen is dat een motie wordt aangenomen voor één jaar, en dus één jaar geldt. Een resolutie geldt voor de komende jaren, totdat deze ongedaan wordt gemaakt of wordt gewijzigd door een nieuwe resolutie.

Praktische informatie

 • 29 januari 2022 van 14:00 uur tot en met 17.00 uur
 • Online: de link volgt later
 • Kosten: Gratis

Informatie tickets

Er zijn 3 soorten tickets.

Ex-officio: dit ben je als je functie in onderstaand rijtje staat.

 • DNJI voorzitter
 • DNJI secretaris
 • DNJI penningmeester
 • DNJI raadsleden
 • Leden van de Jeugdraad
 • DNJI jongerenwerker
 • Predikanten van lokale gemeenten
 • NJI voorzitters
 • NJI jongerenwerkers

Afgevaardigde: dit ben je als de NJI voorzitter jou vraagt als afgevaardigde deel te nemen aan de conventie.

Gast: dit ben je als bovenstaande niet op jou van toepassing is, maar je er wel graag bij wilt zijn.

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.
zomerkamp-admin
About zomerkamp-admin