Fonds ondersteuning Districtskampen

Help een kind / tiener mee te gaan op kamp met uw gift

Meer dan 40 jaar levensveranderende kampen

Als kerk van de Nazarener organiseren we al ruim 40 jaar kampen voor kinderen en tieners, waarbij we door de jaren heen de levensveranderende kracht hebben gezien van hoe God door een kamp heen kan werken. We vinden het dan ook erg belangrijk dat al onze kinderen, tieners (en hun vrienden van buiten de kerk) de kans hebben om mee te gaan op kamp.

Prijs steeds vaker een drempel om mee te gaan

Helaas zien we dat de kampprijs voor veel ouders steeds vaker een te grote drempel is om mee te gaan. Hoewel er vaak wel financiële ondersteuning mogelijk is, zien we in de praktijk dat veel ouders die de kampprijs niet kunnen betalen zich generen om om ondersteuning te vragen en kiezen om helemaal niet mee te gaan.

Fonds Ondersteuning Districtskampen

Met deze uitgangspunten in het achterhoofd hebben de vertegenwoordigers van alle kerken van de Nazarener op de districtsvergadering van 2017 een plan aangenomen om de financiële drempel voor alle kinderen, tieners en leiders om mee te gaan op kamp zo laag mogelijk te maken.

Op de districtsvergadering werd besloten dat vanaf 2018 er een fonds Ondersteuning Districtskampen opgericht zou worden dat als doel heeft om kinderen, jongeren en leiders financieel te ondersteunen om mee te gaan op kamp.

Voorbeeld: de prijs voor tienerkamp is 199 euro. Deelnemers kunnen aangeven tussen de 25 en 100 euro ondersteuning nodig te hebben. Deze ondersteuning wordt betaald uit het fonds Ondersteuning Districtskampen. Indien een deelnemer niet in staat is om de verlaagde prijs te betalen dan zoeken we naar mogelijkheden om in overleg met een diaconaal fonds in een lokale kerk voor extra ondersteuning te zorgen.

Deelnemers helpen mee het fonds te vullen.

In de voorbereiding van de kampen organiseren kinderen en tieners verschillende acties om geld in te zamelen voor het fonds Ondersteuning Districtskampen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Cakeverkoop na de dienst
  • Een sponsorloop
  • Een collecte speciaal voor de kampen

Op die manier dragen ze bij om er voor te zorgen dat zijzelf en / of hun vrienden die het financieel niet zo ruim hebben toch mee kunnen op kamp.

U kunt ook op verschillende manieren helpen.

Vertel ouders

Heeft u zelf mooie ervaringen met kampen, deel uw enthousiasme! Vertel ouders van kinderen en tieners verder ook over deze nieuwe regeling.

Eet een cakeje

Ziet u een kind of tiener die een actie uitvoert, ondersteun hem dan in zijn actie door bijvoorbeeld een cakeje te kopen.

Bid mee

Bid dat veel kinderen en tieners mee zullen gaan, dat er voldoende leiding zal zijn en God op een geweldige manier zal werken voor, tijdens en na de kampen in de levens van kinderen en tieners.

Geef een gift

U kunt uw gift overmaken op NL26INGB0009099413 tnv Nazarener Evenementen ovv “Gift districtskampen” of via het onderstaande formulier een gift via iDeal geven.

Bedrag